FISTUL-AID

For a NEW life

Problematiek


Door een gebrek aan adequate infrastructuur en gemakkelijk toegankelijke medische zorg bevallen veel Afrikaanse vrouwen onder moeilijke omstandigheden: de bevalling duurt soms acht dagen.
Het kind wordt dan doodgeboren en veel bevallingen krijgen – als ze het overleven – last van ‘Fistels’: dat wil zeggen abnormale gaatjes tussen blaas en vagina en/of tussen endeldarm en vagina.
Verkrachting is ook een oorzaak van fistels. Ze zijn volkomen incontinent, verspreiden een misselijkmakende geur en worden door iedereen afgewezen: ze zijn veroordeeld tot verschoppelingen of ‘levende doden’.
Er zijn er 2 tot 3 miljoen in Afrika, waaronder 100.000 in de Democratische Republiek Congo. Alleen een operatie kan ze genezen. Door geldgebrek raadplegen ze het niet of zien ze het vaak te laat, wat hun kansen op herstel verkleint.
Ze kunnen geopereerd worden in de Fistula-klinieken van Kinshasa (FIKIN) en Kisangani (FIKIS). Fistul-Aid heeft tot doel deze behandelingen toegankelijk te maken voor alle fistelpatiënten, vooral de meest behoeftigen.
150 euro is genoeg om een ​​fistel te genezen... Het is niet veel om een ​​vrouw de geur van het leven, de glimlach en de mogelijkheid om andere kinderen te krijgen terug te geven.
Groep

3.000.000

personen lijden aan deze aandoening

Behandel

150€

volstaat om één persoon te behandelen

1845

vrouwen hebben ondertussen al de broodnodige zorgen ontvangen (2022)

Wie zijn wij ?


De vzw ‘Fistul-Aid’ werd opgericht in 2006 door Dokter Emile De Backer onder het erevoorzitterschap van Gravin Jean d’Ursel en onder het voorzitterschap van Professor Paul Hennebert. De huidige voorzitter is Professor Jean de Leval (Ulg), Gravin Nathalie d’Ursel is erevoorzitter.
In 2012 heeft H.K.H. Prinses Astrid haar Hoge Bescherming verleend aan de vereniging.
Het bestuur wordt vervolledigd door vicevoorzitter Dokter Philippe François en penningmeester Me Chantal Seret.
Fistel Aid werft fondsen voor de behandeling en het gratis verblijf van de doorgaans erg arme vrouwen met fistels. De vereniging heeft bijgedragen aan de noodzakelijke vorming van Congolese en Belgische artsen en verpleegkundigen. In de buurt van het hôpital Saint Joseph werd een tehuis opgericht ‘Rose de Jericho’ voor deze vrouwen. Fistel Aid neemt alle kosten hiervan op zich.
Alle acties van Fistul-Aid worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Sint-Jozefziekenhuis, dat al meer dan dertig jaar wordt gerund door Zuster Bénédicte Claus. In het Sint-Jozefziekenhuis opereert het team van artsen en verpleegkundigen in de meeste gevallen zelfstandig. Soms zijn er echter ingewikkeldere gevallen die specifieke vaardigheden vereisen. Sinds 2021 is Fistul-Aid ook actief in een satellietziekenhuis in Kisangani (FIKIS). Fistul-Aid werkt samen met Enabel en Engender Health.

Maar ook ...
Dr Jim Ilunga, Dr Dolorès Nembunzu, Dr Ange Mukiliboy, Dr Johan Mattelaer, Mr. C. Ancion, Mr. H. Berquin, Me E. De Backer, Ctesse R. de Borchgrave, Mr D. Delporte, Mr Ch. De Myttenaere, Dr M. Fillet, Dr D. Hublet, Mr P. Jamart, Dr P. Mattelaer, Me A. Rossillon, Dr MP Van Crayenest, Dr D. Thuer, Mr A.Verhulst, Mr A.De Backer, Mr I.Stevens

Zij steunen ons


Loterie Nationale
Puilaetco Dewaay
Cliniques de l'Europe

Evenementen


Afgelopen evenementen

Gala 2017
Gala Kerstmis 2017
Théâtre 2017
Theater april 2017
Théâtre 2019
Theater juni 2019
Gala 2022
Gala 2022
Bijdragen

Bijdragen aan het project


Informatie voor overschrijvingen :


Rekening Belfius: 068-2444171-89
IBAN: BE45-0682-4441-7189
BIC: GKCC BE BB

Voor giften van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Historisch


 • Ontstaan van het project

  In 2002 werd een jonge vrouw in het ziekenhuis verwacht om geopereerd te worden aan een vesico-vaginale fistel, maar ze daagde niet op. Drie jaar later ziet ze Dr. De Backer terug in het hospitaal Saint Joseph in Kinshasa en vraagt hem of hij haar kan opereren. Op de vraag waarom ze drie jaar gewacht had om haar te laten opereren antwoordde ze: ik heb 3 jaar nodig gehad om de 50 dollar bij elkaar te krijgen om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Er moest iets gebeuren…

 • 2006 - Oprichting van Fistul-Aid

  Sinds 2001 neemt Dr De Backer deel aan zendingen van Artsen Zonder Vakantie in Kimpese (Bas Congo) . Tijdens deze zendingen heeft hij zich kunnen verdiepen in de mogelijkheden voor het behandelen van Vesico-vaginale fistels. Met de hulp van Professor Paul Hennebert, stichter van de chirurgische dienst aan de universiteit Lovanium in Kinshasa en Professor Jean de Leval (ULG) is Fistul-Aid tot stand gekomen.


 • 2007 - Inhuldiging van de Fistula Clinic

  De toenmalige Belgische minister van ontwikkelingssamenwerking mijnheer Armand De Decker, heeft gezorgd voor de financiering van de bouw van een operatiezaal, een consultatieruimte, een onderzoekskamer en een bureau. Deze gebouwen werden ingehuldigd op 11 oktober 2007 door de vertegenwoordiger van de Minister van gezondheid en door de Belgische ambassadeur in Kinshasa, mijnheer. Johan Swinnen en zijn adviseur Dr. Martinus Desmet, waar onze organisatie veel aan te danken heeft. De patiënten konden vanaf dan verzorgd worden in de juiste omstandigheden. In 2015 werd een tweede hospitalisatieruimte ingehuldigd: een gift en een realisatie van de vereniging “Kin Accueil” onder leiding van Mevrouw Lastchenko, echtgenote van de Belgische ambassadeur in Kinshasa.


 • 2012 - Opening van het opvanghuis “Rose De Jericho”

  Een groot deel van de patiënten komen van ver en vaak onverwacht aan in het ziekenhuis. Hun algemene toestand is soms heel slecht en er is niet altijd onmiddellijk plaats in de Fistula Clinic. Na de operatie is het niet aangewezen om deze patiënten een lange en moeilijke terugreis te laten maken naar hun dorp. In het klooster van “Les Soeurs de Marie de Boma” op 500 meter van de Fistula Clinic zijn er de nodige verbouwingen gebeurd en werden nieuwe lokalen gebouwd om de patiënten in de juiste omstandigheden en het nodige comfort op te vangen. De patiënten kunnen er logeren, ze krijgen er eten en worden opgevangen door Zuster Bernadette Nzemba, haar medezusters en Mama Anna, een ex-patiënte die gekozen heeft om in het klooster te blijven en de patiënten die dezelfde lijdensweg als zij ondergaan, te steunen. Al de kosten worden betaald door Fistul-Aid.


 • 2019

  Steeds meer artsen beginnen met obstetrische fistelchirurgie. Als gevolg hiervan zijn de patiënten die we zien in de Fistelkliniek in Kinshasa steeds vaker multioperatieve patiënten. Chirurgie is voor hen complexer. Om zoveel mogelijk lijdende patiënten te bereiken, wil Fistul Aid geografisch uitbreiden en andere partnerschappen aangaan in heel Congo. Ze stuurt Dr. Philippe François naar Kisangani voor een prospectiemissie. In 2019 opereerde de Fistelkliniek in Kinshasa (FIKIN) 129 gevallen met een zeer goed succespercentage.

 • 2020 – 2021 : COVID Pandemie

  Gezien de omstandigheden als gevolg van Covid was er in 2020 geen Fistul Aid-missie naar Kinshasa, maar we hebben wel geprobeerd om de werkomstandigheden in de Fistulakliniek te verbeteren, met name de watervoorziening in de operatiekamer en op de ziekenhuisafdelingen. De informatie- en rekruteringsmissies die Dr. Paulin Kapaya gewoonlijk uitvoert, konden niet plaatsvinden. In 2020 werden echter 90 operaties uitgevoerd met uitstekende resultaten door Dr. Dolorès Nembunzu en Dr. Paulin Kapaya.

 • 2022

  Opening van een nieuwe fistelkliniek in Kisangani (Hôpital Général de Référence de Kabondo) onder de naam FIKIS (Fistelkliniek Kisangani). Opknappen van de gebouwen die ons ter beschikking zijn gesteld. We hebben een spreekkamer en een klinische onderzoekskamer ingericht. De uitrusting van de twee operatiekamers is ook verbeterd (reparatie van operatietafels). Er zijn speciale operatieboxen voor fistelchirurgie gemaakt. Er zijn meer dan 100 gevallen geopereerd, de meeste in de fistelkliniek in Kinshasa (FIKIN).


 • 2023

  Oprichting van een nieuwe ziekenhuisafdeling met 15 bedden uitsluitend voor patiënten met obstetrische fistels. In het Kabondo General Referral Hospital (Kisangani) is het FIKIS een eenheid geworden als alle andere (interne geneeskunde, spoedeisende hulp, pediatrie, enz.). Er hebben al twee missies plaatsgevonden (maart en juni). De volgende missie vindt plaats in november 2023.


 • in de toekomst ...

  De Fistelkliniek kan momenteel alle gevallen van obstetrische fistels behandelen met een zeer bevredigend genezingspercentage. Fistul-Aid zal doorgaan met het opleiden van medisch personeel.

CONTACT


Fistul-Aid Vzw
Winston Churchillaan 114
1180 Ukkel
Tel : +32 2 343 53 75
E-mail: fistulaid@gmail.com