FISTUL-AID

For a NEW life

Problematiek


Door het gebrek aan adequate infrastructuur en een makkelijke toegang tot medische zorgen moeten vele Afrikaanse vrouwen bevallen in moeilijke omstandigheden: de arbeid duurt soms 8 dagen.
Het kind wordt dan doodgeboren, als de moeder het overleefd houdt ze hier vaak fistels aan over, dit zijn abnormale gaten tussen de blaas en de vagina en/of het rectum en de vagina.
Dit leidt tot volledige incontinentie en gaat gepaard met een misselijkmakende geur waardoor de vrouwen worden verstoten. Ze zijn veroordeeld tot een leven als paria, ‘des mortes-vivantes’.
2 à 3 miljoen vrouwen in Afrika lijden aan deze aandoening, waarvan 100.000 in de Democratische Republiek Congo. Enkel een chirurgische interventie kan hen genezen. Door geldgebrek gaan de vrouwen niet of te laat op consultatie wat de kans op genezing verkleint.
De fistula clinic in het hôpital Saint Joseph in Kinshasa is gespecialiseerd in dit type chirurgie. Ons doel is om deze behandeling toegankelijk te maken voor alle vrouwen met fistels, in het bijzonder voor arme vrouwen.
150 euro volstaat voor de behandeling van een fistel. Een kleine inspanning om deze vrouwen terug levenslust te geven, een lach en de mogelijkheid om nog kinderen te krijgen.
Groep

3.000.000

personen lijden aan deze aandoening

Behandel

150€

volstaat om één persoon te behandelen

1000

vrouwen hebben ondertussen al de broodnodige zorgen ontvangen (2015)

Wie zijn wij ?


De vzw ‘Fistul-Aid’ werd opgericht in 2006 door Dokter Emile De Backer onder het erevoorzitterschap van Gravin Jean d’Ursel en onder het voorzitterschap van Professor Paul Hennebert. De huidige voorzitter is Professor Jean de Leval (Ulg), Gravin Nathalie d’Ursel is erevoorzitter.
In 2012 heeft H.K.H. Prinses Astrid haar Hoge Bescherming verleend aan de vereniging.
Het bestuur wordt vervolledigd door vicevoorzitter Dokter Philippe François en penningmeester Me Chantal Seret.
Fistel Aid werft fondsen voor de behandeling en het gratis verblijf van de doorgaans erg arme vrouwen met fistels. De vereniging heeft bijgedragen aan de noodzakelijke vorming van Congolese en Belgische artsen en verpleegkundigen. In de buurt van het hôpital Saint Joseph werd een tehuis opgericht ‘Rose de Jericho’ voor deze vrouwen. Fistel Aid neemt alle kosten hiervan op zich.
Alle activiteiten van Fistel Aid worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het hospitaal Saint Joseph, dat al 30 jaar geleid wordt door Soeur Bénédicte Claus, en Artsen Zonder Vakantie.

Maar ook ...
Dr Jim Ilunga, Dr Johan Mattelaer, Me Gisèle Mandaila, Mr. C. Ancion, Dr M Barelli, Mr. H. Berquin, Me E. De Backer, Ctesse R. de Borchgrave, Dr A. Depierreux, Mr D. Delporte, Mr Ch. De Myttenaere, Dr M. Fillet, Dr D. Hublet, Mr P. Jamart, Dr JH. Maquet, Dr M. Mbeku, Dr P. Mattelaer, Me A. Rossillon, Dr D. Thuer, Dr MP Van Crayenest, Mr A.Verhulst.

Fistul-Aid junior

Antony De Backer, Isaac Stevens, Juan Deblandre, Marine Gautier, Nate Semega.

Evenementen


Mailing december 2018

Verslag van 2018

03/12/2018

Nu het jaar ten einde loopt, brengen we graag verslag uit van de activiteiten van de Fistula Clinic en het opvangtehuis «Rose de Jericho».

Het document lezen

Afgelopen evenementen

Theater 2019
Theater juni 2019
Gala 2017
Gala Kerstmis 2017
Theater 2017
Theater april 2017
Bijdragen

Bijdragen aan het project


Informatie voor overschrijvingen :


Rekening DEXIA: 068-2444171-89
IBAN: BE45-0682-4441-7189
BIC: GKCC BE BB

Voor giften van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Historisch


 • Ontstaan van het project

  In 2002 werd een jonge vrouw in het ziekenhuis verwacht om geopereerd te worden aan een vesico-vaginale fistel, maar ze daagde niet op. Drie jaar later ziet ze Dr. De Backer terug in het hospitaal Saint Joseph in Kinshasa en vraagt hem of hij haar kan opereren. Op de vraag waarom ze drie jaar gewacht had om haar te laten opereren antwoordde ze: ik heb 3 jaar nodig gehad om de 50 dollar bij elkaar te krijgen om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Er moest iets gebeuren…

 • 2006 - Oprichting van Fistul-Aid

  Sinds 2001 neemt Dr De Backer deel aan zendingen van Artsen Zonder Vakantie in Kimpese (Bas Congo) . Tijdens deze zendingen heeft hij zich kunnen verdiepen in de mogelijkheden voor het behandelen van Vesico-vaginale fistels. Met de hulp van Professor Paul Hennebert, stichter van de chirurgische dienst aan de universiteit Lovanium in Kinshasa en Professor Jean de Leval (ULG) is Fistul-Aid tot stand gekomen.


 • 2007 - Inhuldiging van de Fistula Clinic

  De toenmalige Belgische minister van ontwikkelingssamenwerking mijnheer Armand De Decker, heeft gezorgd voor de financiering van de bouw van een operatiezaal, een consultatieruimte, een onderzoekskamer en een bureau. Deze gebouwen werden ingehuldigd op 11 oktober 2007 door de vertegenwoordiger van de Minister van gezondheid en door de Belgische ambassadeur in Kinshasa, mijnheer. Johan Swinnen en zijn adviseur Dr. Martinus Desmet, waar onze organisatie veel aan te danken heeft. De patiënten konden vanaf dan verzorgd worden in de juiste omstandigheden. In 2015 werd een tweede hospitalisatieruimte ingehuldigd: een gift en een realisatie van de vereniging “Kin Accueil” onder leiding van Mevrouw Lastchenko, echtgenote van de Belgische ambassadeur in Kinshasa.


 • 2012 - Opening van het opvanghuis “Rose De Jericho”

  Een groot deel van de patiënten komen van ver en vaak onverwacht aan in het ziekenhuis. Hun algemene toestand is soms heel slecht en er is niet altijd onmiddellijk plaats in de Fistula Clinic. Na de operatie is het niet aangewezen om deze patiënten een lange en moeilijke terugreis te laten maken naar hun dorp. In het klooster van “Les Soeurs de Marie de Boma” op 500 meter van de Fistula Clinic zijn er de nodige verbouwingen gebeurd en werden nieuwe lokalen gebouwd om de patiënten in de juiste omstandigheden en het nodige comfort op te vangen. De patiënten kunnen er logeren, ze krijgen er eten en worden opgevangen door Zuster Bernadette Nzemba, haar medezusters en Mama Anna, een ex-patiënte die gekozen heeft om in het klooster te blijven en de patiënten die dezelfde lijdensweg als zij ondergaan, te steunen. Al de kosten worden betaald door Fistul-Aid.


 • 2015 - Ontstaan van F-AJ

  Naar aanleiding van zijn stage in de Fistula Clinic heeft verpleegkundige Anthony De Backer Fistul-Aid junior gecreëerd. Studenten of jong gediplomeerden versterken de staf van Fistul-Aid in allerlei administratieve of andere taken. Om de nodige fondsen te vinden worden er verschillende activiteiten georganiseerd: Gala theater, tentoonstellingen, lezingen, etentjes. Dit vraagt de nodige tijd en inspanningen.

 • Wordt vervolgd ...

CONTACT


Fistul-Aid Vzw
Winston Churchillaan 114
1180 Ukkel
Tel : +32 2 343 53 75
E-mail: fistulaid@gmail.com